Anul 2006

1 decembrie 2006

Hotărârea nr. 273 privind aprobarea vanzarii blocului H, situat in municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1A-1B, conform Raportului Comisiei de evaluare privind concesionarea serviciilor, activitatilor si bunurilor apartinand domeniului public si privat ale Consiliului Local al municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 01.12.2006; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii blocului H, situat in municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1A-1B, […]
1 decembrie 2006

Hotărârea nr. 272 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA ARIES SA, operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 01.12.2006; Luand in dezbatere Proiectul de Hotarare privind propunerile pentru numirea membrilor in Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 271 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si exploatare a parcarilor individualizate amplasate pe raza municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2006; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si exploatare a parcarilor individualizate amplasate pe […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 270  PRIVIND COMPONENTA GRUPULUI MIXT DE LUCRU ORGANIZAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI. TURDA

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2006; Luand in dezbatere Proiectul de Hotarare elaborat din initiativa domnului primar Stefanie Tudor si raportul de specialitate nr. 15.856 […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 269 privind alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul local pentru cheltuieli aferente construirii locuintei fam. Goder Ludovic

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul local pentru cheltuieli aferente […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 268 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – DEPOZIT ŞI MAGAZIN PENNY MARKET în Turda – str.22 Decembrie 1989 F.N.

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.11.2006; Luând în dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – DEPOZIT ŞI MAGAZIN PENNY MARKET […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 267 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL –– STR. VALEA SĂRATĂ F.N. (introducerea unor parcele în teritoriu intravilan în scop rezidenţial)

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.11.2006; Luând în dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la PLANUL URBANISTIC ZONAL –– STR. VALEA SĂRATĂ F.N. (introducerea unor […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 266 privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr.160 din 16.12.1999. privind aprobarea Planului Urbanistic General şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent referitor la ariile naturale protejate din Băile Sărate şi Durgău

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.11.2006; Luând în dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr.160 […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 265 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr.46/28.02.2006 referitor la atribuirea unor denumiri noi de stradă în municipiul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.11.2006; Luând în dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la atribuirea unor denumiri noi de stradă în municipiul Turda; Având […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 264 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui spatiu comercial – florarie, sucuri, spatiu aflat in patrimoniul Regiei Autonome a Domeniului Public Turda (R.A.D.P.), situat in strada P-ta Romana nr. 15B, bl. O1, sc. 2

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui spatiu comercial – […]
X