Anul 2006

31 ianuarie 2006

Hotărârea nr. 3 privind rectificarea bugetului local pe anul 2005

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.01.2006; Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2005, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
31 ianuarie 2006

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Turda pe anul 2006

 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.01.2006; Luând în dezbatere „ Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al municipiului […]
4 ianuarie 2006

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea continuării programului de servicii publice de interes comunitar în anul 2006, în baza legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulare a forţei de muncă

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa extraordinară din data de 04.01.2006; Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea continuării programului […]
X