27 decembrie 2007

Hotărârea nr. 193 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 27.12.2007; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
18 decembrie 2007

Hotărârea nr. 192 privind infiintarea, compartimentului autoritatii de autorizare pentru serviciile de transport public local din cadrul Directiei Tehnice

Consiliul Local al municipiului Turda intrunit in sedinta extraordinara la data de 18.12.2007; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la infiintarea, in cadrul Directiei Tehnice, compartimentului autoritatii de autorizare, elaborat […]
18 decembrie 2007

Hotărârea nr. 191 privind aprobarea contractului de finantare nerambursabila intre SC “FC ARIESUL” Turda SA si CS “FC ARIESUL” Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 18.12.2007; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de finantare nerambursabila intre SC “FC ARIESUL” Turda SA si […]
12 decembrie 2007

Hotărârea nr. 190 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 12.12.2007; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
30 noiembrie 2007

Hotărârea nr. 189 privind aprobarea sistemului de desemnare a consiliilor de administratie ale regiilor din subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Consiliul local al municipiului Turda întrunit in şedinţă ordinară în data de 30.11.2007; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea sistemului de desemnare a consiliilor de administratie ale regiilor din subordinea […]
30 noiembrie 2007

Hotărârea nr. 188 privind stabilirea taxelor pentru vizarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru anul 2008

Consiliul local al municipiului Turda întrunit in şedinţă ordinară în data de 30.11.2007; Având in vedere proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru vizarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru […]
30 noiembrie 2007

Hotărârea nr. 187 privind revocarea unui membru din Consiliul de Administratie al  S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A, operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii si inlocuirea acestuia

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.11.2007; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind revocarea unui membru din Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA […]
30 noiembrie 2007

Hotărârea nr. 186 privind aprobarea infiintarii unui ADAPOST PENTRU FEMEI SI COPII VICTIME ALE VIOLENTEI DOMESTICE si a cotei de contributie din valoarea totala a finantarii programului de interes national

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.11.2007; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de doamna consilier local Viorica Toma, cu privire la aprobarea infiintarii ADAPOSTULUI […]
30 noiembrie 2007

Hotărârea nr. 185 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investitii : “ Reabilitarea si modernizarea Gradinii zoologice Turda”

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.11.2007; Luand in dezbatere proiectul de hotarire prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti […]
30 noiembrie 2007

Hotărârea nr. 184 privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a imobilului (spaţiu) în suprafaţă de 32,24mp, situat în Turda, str. Câmpiei nr. 57, pentru Asociaţia Roma Poiana în vederea desfăşurării activităţii de croitorie prin intermediul SC Damar Conf SRL

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.11.2007; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Tudor Ştefănie, cu privire la prelungirea termenului de […]