Anul 2009

4 decembrie 2009

 Hotărârea 226 privind predarea in folosinta cu titlu gratuit a instalatiilor electrice de alimentare cu energie electrica a locuintelor sociale situate in Turda , strada Nicole Teclu nr. 5 , aflate in proprietatea Primariei municipiului Turda catre S.C. FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord S.A.

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 04.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind predarea in folosinta cu titlu gratuit a instalatiilor electrice de alimentare cu […]
4 decembrie 2009

 Hotărârea 225 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, Organigrama, Statul de Functii a Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda, urmare infiintarii in cadrul SPAS Turda a unei „Locuinţe protejate pentru adulţi cu usoare probleme de sănătate mintală” in colaborare cu Asociaţia Transilvania pentru Promovarea Bolnavilor Psihici Cluj-Napoca si DGASPC CLUJ si ca urmare a infiintarii „Centrului De Tineret” si încredinţarii coordonării serviciilor sociale oferite de centru către Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda

Consiliul local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în date de 04.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, Organigrama, Statul de Functii a Serviciului […]
4 decembrie 2009

Hotărârea 224 privind aprobarea de catre Consiliul Local a infiintarii Unitatii de Implementare a Proiectului “Reabilitarea zonelor poluate istoric –fosta UCT-Posta Rat Turda”

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 04.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea infiintarii Unitatii de Implementare a Proiectului “Reabilitarea zonelor poluate […]
4 decembrie 2009

Hotărârea nr. 223 privind modificarea H.C.L. nr. 178 / 25.09.2009 referitor la aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local al municipiului Turda a lucrarilor de investitii la obiectivul: “Demolare imobil si construire sediu Scoala Teodor Murasanu Turda – corp nou“, situat in municipiul Turda, str. Dr. Ioan Ratiu nr. 53

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 04.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 178 / 25.09.2009 referitor la aprobarea cofinantarii de catre […]
4 decembrie 2009

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea conversiei finantarii rambursabile de tip bridge -loan in  valoare de 9.000.000 euro, cu refinantare prin emiterea de obligatiuni, contractata de Municipiul Turda, intr-un imprumut pe termen lung

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 04.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea conversiei finantarii rambursabile de tip bridge -loan in valoare de […]
4 decembrie 2009

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică, pe raza municipiului Turda

  Consiliul local al municipiului Turda, întrunit in şedinţă ordinară în data de 04,12,2009; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru operatorii economici care […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 220 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru acoperirea Pietei Agroalimentare Micro III

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru acoperirea Pietei Agroalimentare […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 219 privind asigurarea cofinantarii in vederea finalizarii lucrarilor la obiectivul : “Proiect: REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SCOLII “HOREA, CLOSCA SI CRISAN” TURDA LOTUL nr. 3. — REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A SCOLII “HOREA, CLOSCA SI CRISAN” TURDA – Lucrari de tamplarie exterioara si interioara

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local al municipiului Turda prin Primaria […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 218 privind asigurarea cofinantarii in vederea finalizarii lucrarilor la obiectivul : “Proiect: REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SCOLII “HOREA, CLOSCA SI CRISAN” TURDA LOTUL nr. 2. — REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A SCOLII “HOREA, CLOSCA SI CRISAN” TURDA – Lucrari de izolare termica

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local al municipiului Turda prin Primaria […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 217 privind asigurarea cofinantarii in vederea finalizarii lucrarilor la obiectivul : “Proiect: REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA CLADIRE SCOALA COLEGIUL TEHNIC „DR. IOAN RATIU” TURDA –SEDIUL II STR. STEFAN CEL MARE NR. 6 LOTUL nr. 3. — REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA CLADIRE SCOALA COLEGIUL TEHNIC „DR. IOAN RATIU” TURDA – SEDIUL II STR.STEFAN CEL MARE NR. 6 – Lucrari de tamplarie si dulgherie” situat in municipiul Turda, str. Stefan cel Mare nr.6

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local al municipiului Turda prin Primaria […]
X