Anul 2009

29 ianuarie 2009

Hotărâre nr. 5 privind validarea mandatului de consilier local al dlui Boris Gusan

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al dlui Boris Gusan, elaborat din initiativa […]
29 ianuarie 2009

Hotărâre nr. 4 privind declararea ca vacant a locului de consilier local al municipiului Turda din partea Partidului Democrat Liberal care a fost ocupat de catre dna Pintea Narcisa Adriana

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind declararea ca vacant a locului de consilier local al municipiului Turda din […]
21 ianuarie 2009

Hotărâre nr. 3 privind modificarea art.1 al HCL nr. 240 din 20.11.2008

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară la data de 21.01.2009; Luând în dezbatere proiectul de hotarare cu privire modificarea art. 1 al HCL nr. 240 din 20.11.2008, elaborat din […]
21 ianuarie 2009

Hotărâre nr. 2 privind aprobarea contractului de asociere intre Consiliul Local al municipiului Turda si Asociatia sportive FC Ariesul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 21.01.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contractului de asociere intre Consiliul Local al municipiului Turda […]
19 ianuarie 2009

Hotărâre nr. 1 privind aprobarea infiintarii Societatii Comerciale COMPANIA DE SALUBRITATE ARIES, societate pe actiuni

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 19.01.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea infiintarii Societatii Comerciale COMPANIA DE SALUBRITATE ARIES, societate pe […]
X