Anul 2009

2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 216 privind asigurarea cofinantarii in vederea finalizarii lucrarilor la obiectivul : “Proiect: REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA CLADIRE SCOALA COLEGIUL TEHNIC „DR. IOAN RATIU” TURDA –SEDIUL II STR.STEFAN CEL MARE NR. 6 LOTUL nr. 2. — REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA CLADIRE SCOALA COLEGIUL TEHNIC „DR. IOAN RATIU” TURDA – SEDIUL II STR.STEFAN CEL MARE NR. 6 – Lucrari de izolare” situat in municipiul Turda , str. Stefan cel Mare nr.6

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local al municipiului Turda prin Primaria […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 215 privind asigurarea cofinantarii in vederea finalizarii lucrarilor la obiectivul : “Proiect: REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII SCOLII “ANDREI SAGUNA” TURDA LOTUL nr. 2. – REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRII SCOLII “ANDREI SAGUNA” TURDA – Lucrari de izolare termica pereti, inlocuire ferestre/usi cu termopan

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local al municipiului Turda prin Primaria […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 214 privind asigurarea cofinantarii in vederea finalizarii lucrarilor la obiectivul : Proiect: “Elaborare documentatie faza P.T.+D.E.+P.A.C. inclusiv C.S.+D.L. la obiectivul de investitii : Reabilitare si eficientizare energetica a cladirii Scolii Andrei Saguna Turda”- studii tehnice

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local al municipiului Turda prin Primaria […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 213 privind asigurarea cofinantarii in vederea finalizarii lucrarilor la obiectivul : “Proiect: REABILITAREA PAVILIONULUI CENTRAL LA SPITALUL MUNICIPAL TURDA: reabilitare centrala termica inclusiv montajul acesteia”

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local al municipiului Turda prin Primaria […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 212 privind aprobarea P.U.D. – PALATUL DE JUSTITIE – municipiul Turda, p-ta 1 Decembrie 1918, f.n.

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară la data de 02.12.2009; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea P.U.D.– PALATUL DE JUSTITIE municipiul Turda, p-ta. 1 Decembrie […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 211 privind aprobarea P.U.D. – LOCUINTE COLECTIVE – str. Univers f.n, in municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară la data de 02.12.2009; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea P.U.D.– LOCUINTE COLECTIVE – str. Univers f.n, in municipiul […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 210 privind prelungirea termenului de plata pentru vanzarea imobilului situat in Turda, str. Republicii, nr. 6

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară la data de 02.12.2009; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea termenului de plata pentru vanzarea imobilului situat in Turda, […]
2 decembrie 2009

Hotărârea nr. 209 privind impozitele si taxele locale pe anul 2010

In temeiul art. 46 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la […]
18 noiembrie 2009

Hotărârea nr. 208 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 18.11.2009; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, creditul extern si a fondurilor nerambursabile pe anul 2009, […]
2 noiembrie 2009

Hotărârea nr. 207 privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren si cladire, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, P-ta Romana nr. 15, bl. O1, cu destinatia sediu banca

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.11.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui imobil […]
X