Anul 2010

14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 210 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: Recompartimentare Cladire Cantina “Colegiul Emil Negrutiu”, str. Agriculturii, nr. 27, municipiul Turda, jud. Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 14.12.2010. Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiti: […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 209 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: “Construire Sala de Sport Scolara” Turda, str. Axente Sever, nr. 4, jud. Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 14.12.2010. Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiti: […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 208 privind aprobarea incheierii contractului de delegare a serviciului de iluminat public cu SC REEA PROCONS SERV SRL Campia –Turzii

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 14.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de delegare a serviciului de iluminat public cu SC […]
14 decembrie 2010

 Hotărâre nr. 207 pentru aprobarea studiului ”Strategia energetica a Municipiului Turda“

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 14.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea studiului „Strategia energetica a Municipiului Turda“, elaborat din initiativa d-lui Primar […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 206 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 18/2009 cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 14.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 18/2009 […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 205 privind aprobarea infiintarii a trei «Ateliere protejate pentru olarit, tesatorie si croitorie» in Turda si a cotei de contributie din valoarea totala a finantarii PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 – „Dezvoltarea economiei sociale”

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.12.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Tudor Ştefănie, cu privire la aprobarea infiintarii a […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 204 privind completarea HCL nr. 185/12.11.2010, referitoare la vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 870 mp, apaţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 11, către SC COMPANIA DE APĂ ARIEŞ SA

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 14.12.2010. Având în vedere proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 185/12.11.2010, referitoare la vânzarea fără licitaţie publică a unui […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 203 privind prelungirea mandatului de membru in consiliul de administratie al SC COMPANIA DE APA ARIES SA, a domnului Nemes Vasile

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 14.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind prelungirea mandatului de membru in consiliul de administratie al SC COMPANIA DE […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 202 privind aprobarea Statutului Societatii Comerciale de Transport Local Turda SA

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 14.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului Societatii Comerciale de Transport Local Turda SA, proiect elaborat din […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 201 privind transformarea Regiei Autonome de Transport Local Turda in societate comerciala pe actiuni

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 14.12.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind transformarea Regiei Autonome de Transport Local Turda in societate comerciala pe actiuni, […]
X