Anul 2010

24 februarie 2010

Hotărâre nr. 10 privind aprobarea tarifului practicat pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul muncipiului Turda, tarif unic in aria delegarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 24.02.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea tarifului practicat pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de […]
24 februarie 2010

Hotărâre nr. 9 din data de 24.02.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Turda pe anul 2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.02.2010; Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, autofinantate, credit extern, fonduri externe nerambursabile, fonduri evidentiate inafara […]
28 ianuarie 2010

Hotărâre nr. 8 privind aprobarea derulării unui program de servicii publice de interes comunitar  pe anul 2010 pentru un număr de 220 persoane şi aprobarea derulării unui program de servicii sociale pentru un număr de 10 persoane, în baza legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulare a forţei de muncă

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Tudor Ştefănie cu privire la aprobarea derulării unui […]
28 ianuarie 2010

Hotărâre nr. 7 privind aprobarea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară privind reglementarea situaţiei imobilelor situate în municipiul Turda, str. P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 11

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară privind reglementarea situaţiei imobilelor situate în […]
28 ianuarie 2010

Hotărâre nr. 6 privind modificarea HCL nr. 65/2008 privind acordarea în compensare conform Legii nr. 10/2001 a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/2008 privind acordarea în compensare conform Legii nr. 10/2001 […]
28 ianuarie 2010

Hotărâre nr. 5 privind aprobarea preţului de adjudecare pentru imobilul situat în Turda, P-ţa Romană, nr. 15, cu destinaţia de sediu de bancă

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de adjudecare pentru imobilul situat în Turda, P-ţa Romană, nr. […]
28 ianuarie 2010

Hotărâre nr. 4 privind aprobarea regimului juridic al imobilului situat administrativ în municipiul Turda, P-ţa Romană, nr. 15

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului juridic al imobilului situat administrativ în municipiul Turda, P-ţa Romană, […]
28 ianuarie 2010

Hotărâre nr. 3 privind aprobarea transferului imobilului bloc locuinţe, situat în municipiul Turda, P-ţa Romană, nr. 15, bl. O1, scara II şi III din domeniul public al municipiului Turda şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului imobilului bloc locuinţe, situat în municipiul Turda, P-ţa Romană, nr. […]
28 ianuarie 2010

Hotărâre nr. 2 privind preluarea în domeniul public al Municipiului Turda a Cinematografului “TINERETULUI” situat în Turda, str. Tineretului nr. 1

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Turda a Cinematografului “TINERETULUI” situat în […]
28 ianuarie 2010

Hotărâre nr. 1 privind preluarea în domeniul public al Municipiului Turda a Cinematografului “FOX” situat în Turda, str. Castanilor nr. 1

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Turda a Cinematografului “FOX” situat în […]
X