Anul 2010

14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 200 privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 212/2005 referitoare la buna gospodarire a municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 14.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 212/2005 referitoare […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 199 privind rectificarea bugetului pe anul 2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 14.12.2010. Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 198 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.12.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea taxe de salubrizare în municipiul Turda, proiect elaborat din iniţiativa dlui […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 197 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2011

In temeiul art. 46 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificările si completările ulterioare; Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la […]
30 noiembrie 2010

Hotărâre nr. 196 privind aprobarea mutării atelierului reparaţii şi întreţinere imobile al Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în spaţiul situat administrativ în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 27

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30.11.2010. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea mutării atelierului reparaţii şi întreţinere imobile al Serviciului Public Administrarea Patrimoniului […]
30 noiembrie 2010

Hotărâre nr. 195 privind desfăşurarea acţiunii de deratizare generală a domeniului public şi privat în municipiul Turda, în anul 2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30.11.2010. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desfăşurarea acţiunii de deratizare generală a domeniului public şi privat în municipiul […]
30 noiembrie 2010

Hotărâre nr. 194 privind aprobarea PUD – Zonă Rezidenţială, parcelare şi construcţii locuinţe în municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară la data de 30.11.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUD – Zonă Rezidenţială, parcelare şi construcţii locuinţe în […]
30 noiembrie 2010

Hotărâre nr. 193 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma parcelării imobilului situat în municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 6 înscris în CF nr. 50031 Turda, nr. top. 7286/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Statului Român

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară la data de 30.11.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare în vederea înscrierii în cartea […]
30 noiembrie 2010

Hotărâre nr. 192 privind schimbarea destinatiei imobilului situat in Turda, str. Republicii nr. 45, din spatiu cu activitate comerciala in spatiu cu activitate de informare turistica

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 30.11.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind schimbarea destinatiei imobilului situat in Turda, str. Republicii nr. 45, din spatiu […]
30 noiembrie 2010

Hotărâre nr. 191 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris în CF 51497 , nr. cadastral 4234 , în suprafaţă de 2617 mp

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30.11.2010. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris CF 51497, nr. cadastral 4234, în […]
X