21 decembrie 2012

Hotărâre nr. 220 privind executia bugetului pe trimestrul IV 2012

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară din data de 21.12.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe […]
21 decembrie 2012

Hotărâre nr. 219 privind rectificarea bugetului pe anul 2012

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21.12.2012; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 218 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 217 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local  Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 216 privind darea in folosinta gratuită a imobilului situat in Turda, str. Avram Iancu, nr. 12, în suprafaţă de 103 mp, către Asociaţia Turdamont a Alpiniştilor Turda – A.T.A.

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară la data de 12.12.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la darea in folosinta gratuită a imobilului situat in Turda, […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 215 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 214 privind înfiinţarea la nivelul Spitalului Municipal Turda a Serviciului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind înfiinţarea la nivelul Spitalului Municipal Turda a Serviciului de Management al Calităţii Serviciilor […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 213 privind alocarea unor locuri suplimentare în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alocarea unor locuri suplimentare în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 212 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 912 mp, situat în Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 44, către SC RIOLA IMPEX SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 12.12.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vânzării fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 211 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 120 mp, situat în Turda, str. Republicii, f.n., către dl. Mureşan Emil

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 12.12.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vânzării fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă […]