Anul 2012

12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 210 privind aprobarea Regulamentului referitor la adoptarea taxelor speciale pentru prestarea de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Turda a unor servicii in interesul persoanelor fizice

Consiliul Local al municipiului Turda, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara in data de 12.12.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la adoptarea taxelor speciale pentru prestarea de […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 209 privind utilizarea sumelor din excedentul bugetar al anului 2011

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 12.12.2012 Având în vedere proiectul de hotărâre privind utilizarea sumelor din excedentul bugetar al anului 2011 proiect elaborat din iniţiativa […]
12 decembrie 2012

Hotărâre nr. 208 privind rectificarea bugetului pe anul 2012

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 12.12.2012; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie […]
29 noiembrie 2012

Hotărâre nr. 207 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului GIURGIU NICOLAIE

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.11.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului […]
29 noiembrie 2012

Hotărâre nr. 206 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului MIRCEA IOAN, cu pseudonimul literar CASIMCEA – prozator, poet, cronicar dramatic, jurnalist

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.11.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acordarea a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, […]
29 noiembrie 2012

Hotărâre nr. 205 privind aprobarea procedurii de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general in baza Legii 350/2005

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29.11.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi […]
29 noiembrie 2012

Hotărâre nr. 204 privind componenţa Grupului de Lucru Local la nivelul Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind componenţa Grupului de Lucru Local la nivelul municipiului Turda, conform H.G nr. […]
29 noiembrie 2012

Hotărâre nr. 203 privind redistribuirea sumelor alocate Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar, conform HCL nr. 151/2012 privind punerea în aplicare a HCL nr. 143/2012, pentru plata utilităţilor restante, la imobilul locuinţe sociale, situat în Turda, str. Nicolae Teclu, nr. 5

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinţa ordinară la data de 29.11.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la redistribuirea sumelor alocate Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar, conform HCL […]
29 noiembrie 2012

Hotărâre nr. 202 privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor taxe şi tarife pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât […]
29 noiembrie 2012

Hotărâre nr. 201 privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiţii “Valorificarea Văii Racilor ca zonă verde, de agrement şi promenadă, pe traseul central, între Biserica Franciscană, Biserica Unitariană, Palatul Princiar – Muzeul de Istorie, Biserica Reformată din Turda Veche, Moara de pe strada Mircea cel Bătrân, Catedrala Ortodoxă, fostul Abator şi vărsarea în Arieş

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2012; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiţii “Valorificarea Văii Racilor […]
X