Anul 2012

29 noiembrie 2012

Hotărâre nr. 200 privind aprobarea studiului de prefezabilitate al proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare cladire cu destinaţia sediu servicii publice în municipiul Turda, judeţul Cluj, str. Republicii, nr. 5

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29..11.2012; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; […]
29 noiembrie 2012

Hotărâre nr. 199 privind aprobarea studiului de prefezabilitate al proiectului “Demolare şi reconstruire pod rutier peste râul Arieş în municipiul Turda, judeţul Cluj, str. Ştefan cel Mare, fn.

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29..11.2012; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; […]
29 noiembrie 2012

Hotărârea nr. 198 privind aprobarea caietului de sarcini – cadru pentru inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata totala de 31,48 mp, situat în imobilul “Clădire dispensar policlinică” din municipiul Turda, str. Andrei Muresanu nr. 15, cu destinatia birou coordonare ingrijire la domiciliu

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini – cadru pentru inchirierea prin licitatie […]
29 noiembrie 2012

Hotărârea nr. 197 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 106 mp, situat in Turda, str. Libertăţii nr. 3, în vederea extinderii construcţiei şi activităţii, pentru S.C. NAN ALEX S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de […]
29 noiembrie 2012

Hotărârea nr. 196 privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 26 mp, situat in Turda, str. Lianelor f.n., catre S.C. DELICATES MAGAZIN MIXT S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29..11.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata […]
29 noiembrie 2012

Hotărârea nr. 195 privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 38 mp, situat in Turda, str. Narciselor- Nuferilor f.n., catre S.C. DELICATES MAGAZIN MIXT S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2012. Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata […]
29 noiembrie 2012

Hotărârea nr. 194 privind aprobarea caietului de sarcini – cadru pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 410 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Panait Cerna, nr. 39A, cu destinatia – curte

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin […]
29 noiembrie 2012

Hotărârea nr. 193 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. Piaţa Romană, nr. 12 şi înregistrarea în cartea funciară a construcţiei existente

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, […]
29 noiembrie 2012

Hotărârea nr. 192 privind mandatarea domnului Vana Adrian să reprezinte în instanţele de judecată interesele Consiliului Local al municipiului Turda

Consiliul local al municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2012; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind mandatarea domnului Vana Adrian să reprezinte în instanţele de judecată interesele Consiliului […]
29 noiembrie 2012

Hotărârea nr. 191 privind modificarea contractului de asociere dintre Municipiul Turda şi Asociaţia Club Sportiv Potaissa Turda, în vederea susţinerii activităţii handbalistice, în campionatul 2012 – 2013

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012; Având în vedere proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de asociere dintre Municipiul Turda şi Asociaţia Club Sportiv Potaissa […]
X