Anul 2013

18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 281 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 18.12.2013; Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 280 privind executia bugetului pe trimestrul IV 2013

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 18.12.2013. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe […]
13 decembrie 2013

Hotărârea nr. 279 privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de catre SC Turda Salina Durgau SA cu CEC Bank

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de îndată in data de 13.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat […]
13 decembrie 2013

Hotărârea nr. 278 privind rectificarea bugetului pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă de îndată în data de 13.12.2013 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2013 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
11 decembrie 2013

Hotărârea nr. 277 privind alegerea viceprimarului municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de îndată în data de 11.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului municipiului Turda, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali, membri […]
11 decembrie 2013

Hotărârea nr. 276 privind schimbarea din functie a viceprimarului municipiului Turda, domnul Lucian Bogdan Nemes,

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de îndată in data de 11.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului municipiului Turda, domnul Lucian Bogdan Nemes, […]
11 decembrie 2013

Hotărârea nr. 275 privind rectificarea bugetului pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă de îndată în data de 11.12.2013 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2013 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 274 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 09.12.2013; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 273 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.12.2013; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea Regulamentului de […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 272 privind aprobarea amenajării unui parc de distracţii pentru copii în Municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara în data de 09.12.2013; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajarii unui parc de distracţii pentru copii în Municipiul Turda, proiect […]
X