Anul 2013

9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 271 privind modificarea art. 6 din HCL nr. 255/2013 referitoare la aprobarea amenajarii unui patinoar artificial in Municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 09.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea art. 6 din HCL nr. 255/2013 referitoare la aprobarea amenajarii unui […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 270 privind modificarea si completarea HCL 202/29.11.2012, precum si a HCL nr. 256/28.11.2013

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 09.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL 202/29.11.2012, precum si a HCL nr. 256/28.11.2013, proiect […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 269 privind aprobarea amenajării de staţii în municipiul Turda, pentru activitatea de transport de persoane prin curse regulate speciale de către SC Tours Claus SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinţa extraordinară la data de 09.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea amenajării de staţii în municipiul Turda, pentru activitatea de […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 268 privind revocarea doamnei Faur Adina din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 09.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind revocarea doamnei Faur Adina din calitatea de membru in Consiliul de Administratie […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 267 privind desemnarea membrilor provizorii ai consiliului de administratie al SC Turda Salina Durgau SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 09.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind desemnarea membrilor provizorii ai consiliului de administratie al SC Turda Salina Durgau […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 266 privind revocarea membrilor consiliului de administratie al SC Turda Salina Durgau SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 09.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind revocarea membrilor consiliului de administratie al SC Turda Salina Durgau SA, proiect […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 265 privind aprobarea actului aditional nr. 3 al contractului de credit 100.698/09.12.2008 incheiat intre Municipiul Turda si Dexia Credit Local (succesorul legal universal al Dexia Kommunalkredit Bank AG)

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 09.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 3 al contractului de credit 100.698 /09.12.2008 incheiat […]
9 decembrie 2013

Hotărârea nr. 264 privind rectificarea bugetului pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinara în data de 09.12.2013 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2013 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie […]
28 noiembrie 2013

Hotărârea nr. 263 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2013; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, dl. Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea Regulamentului […]
28 noiembrie 2013

Hotărârea nr. 262 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Casei de Cultură Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2013; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea Regulametului de […]
X