Anul 2013

10 ianuarie 2013

Hotărârea nr. 1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul anului 2012

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinara în data de 10.01.2013 Având în vedere proiectul de hotărâre privind utilizarea sumelor din excedentul bugetar al anului 2011 proiect elaborat din iniţiativa […]
9 august 2011

Hotărârea nr. 190 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Turda” precum şi a cheltuielilor legate de proiect

  Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.08.2013; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Tudor Ştefănie, cu privire la aprobarea studiului […]
X