Anul 2014

17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 271 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitii « Reconversie functionala si supraetajare imobil situat in municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 27 »

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 17.12.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitii « Reconversie functionala si […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 270 privind aprobarea achiziţionării de catre Municipiul Turda de servicii juridice de consultanţă şi reprezentare

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de catre Municipiul Turda de servicii juridice de consultanţă şi […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 269 privind modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere, in municipiul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data de 17.12.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului public de transport […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 268 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2015-2016

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea reţelei unităţilor […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 267 privind acordul Municipiului Turda pentru continuarea si finalizarea proiectului WORKCALL, POSDRU / 165 / 62 / S / 143219, COD SMIS 50447

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind acordul Municipiului Turda pentru continuarea si finalizarea proiectului WORKCALL, POSDRU / 165 […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 266 privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de catre Municipiul Turda cu CEC Bank, conform contractului de credit nr. RQ12014467532578 din data de 17.04.2012 si actele aditionale subsecvente

  Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 265 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 17.12.2014; Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 264 privind rectificarea bugetului pe anul 2014

  Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 263 privind executia bugetului pe trimestrul IV 2014

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară in data de 17.12.2014. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe […]
10 decembrie 2014

Hotărârea nr. 262 privind rectificarea bugetului pe anul 2014

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă de îndată în data de 10.12.2014 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
X