Anul 2014

5 decembrie 2014

Hotărârea nr. 261 privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj și mandatarea primarului Municipiului Turda pentru a semna modificarea și completarea acestor acte

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinara din 05.12.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltarea […]
5 decembrie 2014

Hotărârea nr. 260 privind modificarea structurii de cheltuieli aferentă capitolului Iluminat festiv din cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Turda cu nr. 15.414/2010

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinara din 05.12.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea structurii de cheltuieli aferentă capitolului Iluminat festiv din cadrul Contractului de delegare a […]
5 decembrie 2014

Hotărârea nr. 259 privind ajustarea tarifelor practicate pentru activitatea de saubrizare menajeră și întreținere spații verzi în Municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinara din 05.12.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la ajustarea tarifelor practicate pentru activitatea de saubrizare menajeră și întreținere spații verzi […]
5 decembrie 2014

Hotărârea nr. 258 privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de către SC Turda Salina Durgău SA cu CEC Bank, conform contractului cu nr. RQ12034467537715/12.03.2012

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinară in data de 05.12.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de […]
5 decembrie 2014

Hotărârea nr. 257 privind rectificarea bugetului pe anul 2014

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinara în data de 05.12.2014 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie […]
27 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 256 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.11.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipilui Turda în Adunarea […]
27 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 255 privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinara din 27.11.2014; Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj […]
27 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 254 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor taxe și tarife pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat […]
27 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 253 privind aprobarea dării în administrare către Casa de Cultură a Municipiului Turda a unei părți din imobilul situat administrativ in municipiul Turda, str. Libertății, nr. 2-4

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.11.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea dării în administrare către Casa de Cultură a Municipiului Turda a […]
27 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 252 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 59442 Turda, prevăzut cu nr. top. 2988/3, situat administrativ în municipiul Turda, str. Cheii nr. 69

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.11.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 59442 […]
X