29 decembrie 2015

Hotărârea nr. 272 privind aprobarea unor masuri necesare finalizarii Proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii,etapa 2007-2013

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de indata in data de 29.12.2015, Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri necesare finalizarii Proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de […]
29 decembrie 2015

Hotărârea nr. 271 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţa de indata in data de 29.12.2015; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art 47 alin 3, din Legea nr. 215/2001 […]
15 decembrie 2015

Hotărârea nr. 270 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr.160 din 16.12.1999. şi modificarea termenului de valabilitatea aprobat prin H.C.L.M.T. nr.172/29.10.2010., referitoare la prelungirea termenului de valabilitate până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism pentru reactualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018

  Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 15.12.2015; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea termenului de valabilitate aprobat prin H.C.L.M.T.nr.172/19.10.2010. privind completarea […]
15 decembrie 2015

Hotărârea nr. 269 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului Bloc de locuinte situat in municipiul Turda, str. Salinelor nr. 57

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 15.12.2015; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului bloc de locuinte situat […]
15 decembrie 2015

Hotărârea nr. 268 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor taxe și tarife pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 15.12.2015; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat […]
15 decembrie 2015

Hotărârea nr. 267 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda, pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară în data de 15.12.2015; Luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate […]
15 decembrie 2015

Hotărârea nr. 266 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a municipiului Turda, pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară în data de 15.12.2015; Luând în dezbatere proiectul de hotarare inițiat de Primarul Municipiului Turda, Ștefănie Tudor cu privire la aprobarea Planului de […]
15 decembrie 2015

Hotărârea nr. 265 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Turda, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.12.2015; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea Planului de […]
15 decembrie 2015

Hotărârea nr. 264 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.12.2015; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea reţelei unităţilor […]
15 decembrie 2015

Hotărârea nr. 263 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice , a blocarii si ridicarii autovehiculelor stationate nergulamentar pe domeniul public al municipiului Turda, modificat si actualizat

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 15.12.2015; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor […]