Anul 2016

7 iunie 2017

Hotărârea nr. 324 privind aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele fiecărui an

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele […]
7 iunie 2017

Hotărârea nr. 323 referitor la renuntarea la stabilirea anumitelor creante fiscale

  Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind renuntarea la stabilirea anumitelor creante fiscale, elaborat din initiativa Primarului Municipiului […]
7 iunie 2017

Hotărârea nr. 322 privind lista actelor administrative fiscale ce sunt valabile fara semnatura conducatorului organului fiscal si stampila organului fiscal

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind lista actelor administrative fiscale ce sunt valabile fara semnatura conducatorului organului fiscal […]
7 iunie 2017

Hotărârea nr. 321 privind clasificarea contribuabililor în contribuabili mari și contribuabili mijlocii

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind clasificarea contribuabililor în contribuabili mari și contribuabili mijlocii, elaborat din initiativa primarului […]
7 iunie 2017

Hotărârea nr. 320 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul […]
7 iunie 2017

Hotărârea nr. 319 privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii care se finanţează din facilitatea de credit aferentă contractului de credit nr. RQ12014467532578/2012 încheiat cu CEC Bank

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea modificării și completării listei obiectivelor de investiţii care se finanţează din […]
7 iunie 2017

Hotărârea nr. 318 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2016; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian […]
7 iunie 2017

Hotărârea nr. 317 privind executia bugetului pe trimestrul IV 2016

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară in data de 20.12.2016. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe […]
7 iunie 2017

Hotărârea nr. 316 privind modificarea articolului 2 şi a Anexei nr. 1 ale HCL nr. 299/14.11.2016 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: „Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei de functionare”, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, precum si aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale P.N.D.L.

  Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinţă de îndată in data de 14.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea articolului 2 şi a Anexei nr. 1 ale HCL […]
7 iunie 2017

Hotărârea nr. 315  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Consiliul Local  al Municipiului Turda, intrunit in sedinţa ordinara in data de 29.11.2016; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art 47 alin 3, din Legea nr. 215/2001 […]
X