Anul 2017

29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 409 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de 21.12.2017; Având în vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 408 privind aprobarea modificării HCL nr. 139/2017 referitoare la impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară în data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 139/2017 referitoare la impozitele și taxele locale, precum […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 407 privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Municipiul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară în data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 406 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017 la data de 14.12.2017

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2017; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului pe trimestrul IV 2017 – la data de 14.12.2017, proiect […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 405 privind rectificarea bugetului pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 404 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Turda pentru rambursarea parţială anticipată a creditului contractat la EximBank în baza HCL nr. 6/2017

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară în data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Turda pentru rambursarea parţială anticipată a creditului […]
21 decembrie 2017

Hotărârea nr. 403 privind aprobarea proiectului “Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea […]
21 decembrie 2017

Hotărârea nr. 402 privind aprobarea proiectului “Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea […]
21 decembrie 2017

Hotărârea nr. 401 privind aprobarea propunerilor pentru reţeaua unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea […]
21 decembrie 2017

Hotărârea nr. 400 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 15.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a […]
X