Anul 2020

20 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 210 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 2,70 mp, situat in Turda, str. Macilor nr. 11 catre

Hotărârea nr. 210 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 2,70 mp, situat in Turda, str. Macilor nr. 11 catre Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in şedință […]
20 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 209 privind darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a unei suprafete de teren de 10.640 mp. parte din urmatoarele imobile, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire pentru executia lucrarilor de reparatie a obiectivului POD DN1 KM 444+840 PESTE RAUL ARIES LA TURDA

Hotărârea nr. 209 privind darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a unei suprafete de teren de 10.640 mp. parte din urmatoarele imobile, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire […]
20 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 208 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Turda

Hotărârea nr. 208 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată […]
20 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 207 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 6 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 207 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 6 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, a indicatorilor […]
20 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 206 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 5 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145457, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 206 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 5 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145457, a indicatorilor […]
20 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 205 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și partener pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 205 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și partener pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada […]
20 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 204 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui amplasament in completarea celui predat anterior şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Sală de sport competițională de nivel internațional, Baza sportivă Turda situat in municipiul Turda, strada Stadionului nr.14, județul Cluj”

Hotărârea nr. 204 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui amplasament in completarea celui predat anterior şi asigurarea condiţiilor în vederea […]
5 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 203 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administratie și în comisiile de evaluare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Turda

Hotărârea nr. 203 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administratie și în comisiile de evaluare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Turda Consiliul Local al […]
5 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 202 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 202 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraodinară din data de 03.11.2020; Văzând Ordinul Prefectului Județului Cluj […]
5 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 201 privind alegerea viceprimarului municipiului Turda

Hotărârea nr. 201 privind alegerea viceprimarului municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraodinară din data de 03.11.2020; Având în vedere Încheierea civilă nr. 4140/19.10.2020 a Judecătoriei Turda, privind […]
X