Anul 2020

17 martie 2020

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Turda

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinţa extraordinară din data de 13.03.2020 . […]
16 martie 2020

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii- DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Reabilitare si recompartimentare cladire internat la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu din municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judetul Cluj”, pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile conform legii

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii- DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Reabilitare si recompartimentare cladire internat la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu […]
16 martie 2020

Hotărârea nr. 65 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda

Hotărârea nr. 65 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în sedinta extraordinara din data de 09.03.2020; Luând în […]
16 martie 2020

Hotărârea nr. 64 privind aprobarea Programului de activităţi cultural artistice şi educative organizate de Municipiul Turda în anul 2020

Hotărârea nr. 64 privind aprobarea Programului de activităţi cultural artistice şi educative organizate de Municipiul Turda în anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.03.2020; […]
16 martie 2020

Hotărârea nr. 63 privind aprobarea achiziţiei de catre societatea Transport Urban Public S.R.L. din surse proprii a 18 staţii de încarcare lentă

Hotărârea nr. 63 privind aprobarea achiziţiei de catre societatea Transport Urban Public S.R.L. din surse proprii a 18 staţii de încarcare lentă Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinta extraordinară din […]
16 martie 2020

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexa […]
16 martie 2020

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea contractarii de catre Societatea Transport Urban Public S.R.L. a unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea contractarii de catre Societatea Transport Urban Public S.R.L. a unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in […]
10 martie 2020

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli iniţial detaliat al Municipiului Turda pe anul 2020

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli iniţial detaliat al Municipiului Turda pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020. Având […]
10 martie 2020

Hotărârea nr. 59 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 59 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local  al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 27.02.2020; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art 47 alin […]
10 martie 2020

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Turda Consiliul local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 27.02.2020, Luând în dezbatere […]
X