Anul 2020

21 mai 2020

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilelor teren situate administrativ in Turda, str. Intrarea Negru Voda f.n, inscrise in CF nr.63996 Turda, nr.cad.63996, CF nr.63997 Turda, nr.cad. 63997, si CF nr.63998 Turda, nr.cad.63998, si a documentatiei de alipire a acestor imobile

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilelor teren situate administrativ in Turda, str. Intrarea Negru Voda f.n, inscrise in CF nr.63996 Turda, nr.cad.63996, CF nr.63997 Turda, nr.cad. 63997, si […]
21 mai 2020

Hotărârea nr. 112 privind modificarea și completarea Anexei la Hotararea nr. 58 din data de 27.02.2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 112 privind modificarea și completarea Anexei la Hotararea nr. 58 din data de 27.02.2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda Consiliul Local […]
21 mai 2020

Hotărârea nr. 111 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2019 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Transport Urban Public S.R.L.

Hotărârea nr. 111 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2019 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Transport Urban Public S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit […]
21 mai 2020

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în transportul public local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în transportul public local al municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară din […]
19 mai 2020

Hotărârea nr. 109 privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Vest a municipiului Turda”

Hotărârea  nr. 109 privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Vest a municipiului Turda” […]
19 mai 2020

Hotărârea nr. 108 privind aprobarea modalităţii de decontare a diferenţelor de tarif, către societatea Transport Urban Public SRL, pentru perioada stării de urgenţă instituită conform Decretului nr. 195/2020

Hotărârea nr. 108 privind aprobarea modalităţii de decontare a diferenţelor de tarif, către societatea Transport Urban Public SRL, pentru perioada stării de urgenţă instituită conform Decretului nr. 195/2020 Consiliul Local al Municipiului […]
19 mai 2020

Hotărârea nr. 107 privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2020, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 107 privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2020, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat […]
19 mai 2020

Hotărârea nr. 106 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2020

Hotărârea nr. 106 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2020 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară […]
19 mai 2020

Hotărârea nr. 105 privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din Municipiul Turda pentru anul şcolar 2019-2020

Hotărârea nr. 105 privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din Municipiul Turda pentru anul şcolar 2019-2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit […]
19 mai 2020

Hotărârea nr. 104 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Hotărârea nr. 104 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.05.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
X