Anul 2020

6 iulie 2020

Hotărârea nr. 148 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 148 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 147 privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere /prestarea unei munci pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost Turda –,,Șansa unei vieți decente”

Hotărârea nr. 147 privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere /prestarea unei munci pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost Turda –,,Șansa unei vieți decente” Consiliul Local al municipiului Turda […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 146 privind aprobarea transformării/mutării unor posturi din cadrul centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda

Hotărârea nr. 146 privind aprobarea transformării/mutării unor posturi din cadrul centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020; […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 145 privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 166/21.08.2003

Hotărârea nr. 145 privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 166/21.08.2003 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020; Luând în dezbatere proiectul de […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 144 privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 176/04.07.2002

Hotărârea nr. 144 privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 176/04.07.2002 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020; Luând în dezbatere proiectul de […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 143 privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Turda și a înscrierii în domeniul public a imobilului teren în suprafață de 413 mp , înscris în CF nr. 59944 Turda, nr. cadastral 59944, situat administrativ în Turda, în zona străzii Ioan Slavici

Hotărârea nr. 143 privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Turda și a înscrierii în domeniul public a imobilului teren în suprafață de 413 mp , înscris în CF nr. 59944 Turda, nr. […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 142 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda,teren intravilan situat în str. Stadionului FN jud. Cluj, identificat prin nr.cadastral 64384 Turda

Hotărârea nr. 142 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda,teren intravilan situat în str. Stadionului FN jud. Cluj, identificat prin nr.cadastral 64384 Turda Consiliul Local al […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 141 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren intravilan situat în zona Stadionului, județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64682 Turda

Hotărârea nr. 141 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren intravilan situat în zona Stadionului, județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64682 Turda Consiliul Local […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 140 privind aprobarea PUD – Construire casă familială D+P+M, garaj auto și refacere împrejmuire în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 35B

Hotărârea nr. 140 privind aprobarea PUD – Construire casă familială D+P+M, garaj auto și refacere împrejmuire în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 35B Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 139 privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidențială în tarlaua 19 parțial extravilan, în municipiul Turda, str. Iazurilor nr. 9

Hotărârea nr. 139 privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidențială în tarlaua 19 parțial extravilan, în municipiul Turda, str. Iazurilor nr. 9 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data […]
X