Anul 2020

13 august 2020

Hotărârea nr. 168 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 168 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data […]
13 august 2020

Hotărârea nr. 167 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a Asociatiei „Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data de 13.08.2020

Hotărârea nr. 167 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a Asociatiei „Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data […]
13 august 2020

Hotărârea nr. 166 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda”

Hotărârea nr. 166 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extraordinară din data de 11.08.2020; […]
13 august 2020

Hotărârea nr. 165 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 1 in municipiul Turda, str. Stadionului F.N., judetul Cluj”

Hotărârea nr. 165 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip […]
13 august 2020

Hotărârea nr. 164 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Hotărârea nr. 164 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.08.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
13 august 2020

Hotărârea nr. 163 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Felezeu Cristian George şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 163 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Felezeu Cristian George şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 162 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 63/28.02.2017

Hotărârea nr. 162 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 63/28.02.2017 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020; Luand în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea art. […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 161 privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 165/21.08.2003

Hotărârea nr. 161 privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 165/21.08.2003 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020; Luand în dezbatere proiectul de […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 160 privind exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Turda, Piaţa Republicii nr. 9, ap. 4 , înscris în C.F. nr. 50359 -C1-U6 Turda, nr.topografic 1036/2/S/IV, 1037/2/S/IV

Hotărârea nr. 160 privind exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Turda, Piaţa Republicii nr. 9, ap. 4 , înscris în C.F. nr. 50359 -C1-U6 […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 159 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn

Hotărârea nr. 159 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situate în Municipiul Turda, str. […]
X