Anul 2021

19 martie 2021

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea achizitiei directe a serviciilor de intretinere si mentinere in functiune a sistemului de iluminat public in Municipiul Turda pe o perioada de maxim 12 luni

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea achizitiei directe a serviciilor de intretinere si mentinere in functiune a sistemului de iluminat public in Municipiul Turda pe o perioada de maxim 12 luni Consiliul Local […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada februarie – martie 2021

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada februarie – martie 2021 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 43 privind vȃnzarea prin licitație publică a unui numãr de 19 de bucãţi construcţii modulare detaşabile

Hotărârea nr. 43 privind vȃnzarea prin licitație publică a unui numãr de 19 de bucãţi construcţii modulare detaşabile Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021; Luând […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 42 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 349 mp, situat în Turda, str. Zorilor nr. 1B, cu număr cadastral 59242, către Ilea Virgil Silviu

Hotărârea nr. 42 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 349 mp, situat în Turda, str. Zorilor nr. 1B, cu număr cadastral 59242, către Ilea Virgil Silviu Consiliul […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/22.12.2020 referitoare la concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor F.N. ,cu număr cadastral 64679

Hotărârea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/22.12.2020 referitoare la concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64841 Turda, nr. cadastral 64841 – C1 și situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Axente Sever nr. 17, județul Cluj

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64841 Turda, nr. cadastral 64841 – C1 și situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Axente […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64271 Turda, nr. cadastral 64271 – C1 și situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Baladei nr. 1B, jud. Cluj

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64271 Turda, nr. cadastral 64271 – C1 și situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Baladei […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare (stradală) din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare (stradală) din Municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedința ordinară din data de 25.02.2021. […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 37 privind incetarea contractului de finantare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate pentru implementarea proiectului

Hotărârea nr. 37 privind incetarea contractului de finantare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 152/30.07.2020 privind obiectivul de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale – 72 de apartamente, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul Turda, Intrarea Negru Vodă, fn, județul Cluj”, finanțat prin Programul construcțiilor de locuințe sociale derulat conform Legii nr. 114/1996

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 152/30.07.2020 privind obiectivul de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale – 72 de apartamente, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul […]
X