8 iulie 2024

Hotărârea nr. 129/05.07.2024 privind aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Turda, județul Cluj, prin Consiliul Local al Municipiului Turda, în calitate de membru fondator, cu consiliile locale ale U.A.T. Comuna Călărași, U.A.T. Comuna Mihai Viteazu, U.A.T. Comuna Moldovenești, U.A.T. Comuna Petreștii de Jos, U.A.T. Comuna Săndulești, U.A.T. Comuna Tureni, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TRANSAR, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică

Hotărârea nr. 129/05.07.2024 privind aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Turda, județul Cluj, prin Consiliul Local al Municipiului Turda, în calitate de membru fondator, cu consiliile locale ale U.A.T. Comuna Călărași, U.A.T. Comuna Mihai […]
8 iulie 2024

Hotărârea nr. 127/05.07.2024 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public Parc Zoologic și de Agrement Turda, ca structură fără personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj

Hotărârea nr. 127/05.07.2024 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public Parc Zoologic și de Agrement Turda, ca structură fără personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj.
3 iulie 2024

Hotărârea nr. 124/25.06.2024 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Serviciul Public Poliția Locală Turda, a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, strada Ștefan cel Mare nr. 38, jud. Cluj

Hotărârea nr. 124/25.06.2024 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Serviciul Public Poliția Locală Turda, a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, strada Ștefan cel Mare nr. 38, jud. Cluj.
3 iulie 2024

Hotărârea nr. 121/25.06.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Domeniul Public Turda S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 121/25.06.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Domeniul Public Turda S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale […]