Proiecte de hotărâre supuse aprobării

24 noiembrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale: 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 324/20.12.2016 referitoare la aprobarea plafonului […]
11 noiembrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA  DIN DATA DE 17 NOIEMBRIE 2017 – ORA 11,00

1. Probleme ale Directiei Tehnice; 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii valorii contractului nr. 15.414 / 15.12.2010 avand ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda. – iniţiator Primarul […]
20 octombrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017 ORA 12,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. Probleme ale Direcţiei Economice: 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2017. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian […]
12 octombrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2017 ORA 08,30 

1. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala 1.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de alipire a unor imobile situate administrativ in Municipiul Turda , Aleea Obeliscului. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, […]
3 octombrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 06 OCTOMBRIE 2017 ORA 10,00 

1. Probleme ale Biroului Resurse Umane: 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea coeficienţilor şi salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, […]
2 octombrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 03 OCTOMBRIE 2017 ORA 13,00 

1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale: 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului Creşterea eficienţei energetice şi reabilitarea clădirii Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda […]
23 septembrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. Probleme ale Direcţiei Economice: 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. […]
16 septembrie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2017 ORA 11,00 

1. Probleme ale Direcţiei Economice: 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 2. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii […]
26 august 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 31 AUGUST 2017 ORA 11,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Turda; 3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale: 3.1. PROIECT […]
17 august 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 18 AUGUST 2017 ORA 10,00 

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală. 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunii de dezlipire a imobilului inscris in CF nr. 62893 Turda, nr. cadastral 62893. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, […]
X