Proiecte de hotărâre supuse aprobării

17 martie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 18 MARTIE 2017 ORA 10,00

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală. 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipilui Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară […]
13 martie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 14 MARTIE 2017 ORA 10,00 

1.Probleme ale Arhitectului Sef : 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( D.A.L.I) si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:” Lucrari de reabilitare […]
23 februarie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale: 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor […]
14 februarie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 15 FEBRUARIE 2017 ORA 10,00 

1. Probleme ale Directiei Tehnice 1.1 PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului Consiliului local al municipiului Turda in vederea transmiterii dreptului de administrare pentru anumite sectoare de drum national. ( DN 1- […]
1 februarie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 02 FEBRUARIE 2017 ORA 10,00

1. Probleme ale Direcţiei Tehnice. 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a modalităţii de delegare a serviciului de transport public local în municipiul Turda. – iniţiator Primarul Municipiului […]
25 ianuarie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 30 IANUARIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente; 2. Probleme ale Direcţiei Economice: 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe anul 2016. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. […]
8 ianuarie 2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 09 IANUARIE 2017 ORA 11,00

1. Probleme ale Direcţiei Economice. 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare la sfârşitul anului 2016. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. P R […]
X