Formulare pentru depunerea documentelor online

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Secretarul municipiului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
 
 

DIRECȚIA TEHNICĂ

Coordonează, verifică și urmărește activitatea serviciilor, birourilor și compartimentelor din subordine; Coordonează serviciilor publice, investițiile, achizițiile, verifică și avizează programele de lucrări și plățile pentru toate serviciile publice și investiții...
 
 
 

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Avizarea și controlul implementării documentațiilor de amenajare a teritoriului. Inițierea, coordonarea și consultanța în elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului inițiate de administrația publică locală....
 
 

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Direcția impozite şi taxe locale urmăreşte ansamblul operațiilor de impunere, control şi încasare a veniturilor fiscale, aplicarea procedurilor legale de executare silita pentru recuperarea debitelor restante din impozite, taxe şi amenzi...
 
 
 

SERVICIU FINANŢĂRI EXTERNE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale are misiunea de a asigura dezvoltarea durabilă a comunității locale prin atragerea de fonduri extrabugetare, respectiv finanțări internaționale...
 

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE ȘI RESURSE UMANE

Serviciul relaţii publice şi resurse umane se află în subordinea directă a Primarului municipiului Turda și are în structura sa: Biroul Resurse Umane și Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
 
 
X