APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului - persoane fizice
2Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului - persoane juridice
3Ofertă de vânzare teren - persoane fizice
4Ofertă de vânzare teren - persoane juridice
5Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare - persoane fizice
6Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare - persoane juridice
7Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale - persoane fizice
8Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale - persoane juridice
9Formular de cerere de finanțare
10Declarație pe propria răspundere
11Bugetul de venituri și cheltuieli
12Formular pentru raportări intermediare și finale
13Declarație de imparțialitate - membrii ONG
14Categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile
15Adresă de înaintare a raportului final sau intermediar
16Curriculum Vitae pentru coordonatorul de proiect
17Declarație de imparțialitate
18Cerere privind accesul liber la informațiile de interes public (Legea nr. 544 /2001)
19Reclamație administrativă (Legea nr. 544 / 2001) model 1
20Reclamație administrativă (Legea nr. 544 / 2001) model 2
21Lista documentelor emise și gestionate la nivelul Primăriei municipiului Turda
X