COMPARTIMENTUL AUTORITATE DE AUTORIZARE PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

1Cerere pentru acordarea autorizației de transport
2Cerere pentru acordarea autorizației de dispecerat taxi
3Cerere cesiune contract - PFA
4Cerere privind cesionarea contractului-cadru de atribuire a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi
5Cerere Cesionare-Cesionar
6Cerere pentru înlocuirea autovehicului pentru transport persoane în regim de taxi
7Cerere de înscriere pe lista de așteptare taxi în vederea participării la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi
8Cerere pentru modificarea autorizației de transport persoane în regim de taxi
9Cerere de participare la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi
10Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației taxi
11Cerere pentru retragerea autorizației de transport persoane în regim de taxi și a autorizației(iilor) taxi
12Cerere pentru vizarea autorizației de transport
13Cerere pentru înlocuirea autovehiculului odată cu prelungirea valabilității autorizației taxi pentru persoane în regim taxi
14Cerere pentru vizarea anuală a autorizației taxi
15Cerere pentru vizarea anuală a autorizației de dispecerat taxi
16Cerere eliberare autorizație taxi
17DECLARATIE pe propria raspundere a transportatorului autorizat privind criteriile de departajare prevazute de Legea 265/2007
18DECLARAŢIE pe propria raspundere a transportatorului privind asigurarea spatiului de parcare
19CERERE OBȚINERE ABONAMENT ACCES TONAJ
20CERERE SOLICITARE AUTORIZAȚIE ACCES TONAJ
X