SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere pentru eliberare adeverinta RATL
2Cerere pentru eliberarea de copii de pe actele existente la dosarele interne aferente notificarilor inregistrate in baza Legii nr.102001 la Primaria Turda
3Formular Asociatii de proprietari
4Formular CAP
5Formular Registru Agricol.doc
6Formular SUAT
7Cerere cheltuieli de judecata.docx
8Cerere pentru eliberare adeverinta Legea 10 din 2001
X