SERVICIUL EVIDENȚĂ ÎNCASARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere pentru eliberare Certificat de Atestare Fiscala - Persoane Fizice
2 Cerere pentru eliberare Certificat de Atestare Fiscala - Persoane Juridice
3Cerere de restituire Impozite si taxe locale
4Împuternicire
5Cerere Abonament cu GDPR
X