SERVICIUL EXECUTORI BUGETARI

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere de anulare a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata restante la 31.03.2020 inclusiv
2Cerere esalonare sau amanare la plata PF si PJ - Anexa 1 si 2 la HCL 326 din 2016
3Cerere scutire majorari - Anexa la HCL 10 din 2016
4HCL nr. 153 din 30-07-2020
5Notificare pentru anularea majorarilor conform OUG 69 din 2020
6Procedura de anulare majorari de intarziere aprobata prin HCL 153 din 30-07-2020
7Cerere acordare facilitati-schema de minimis P.J
8Imputernicire-serviciul-executori-bugetari
X