SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI CADASTRU

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere pentru emiterea adeverintei privind identificarea in teritoriul adm al imobilului-intravilan-extravilan-clasat-neclasat
2Cerere pentru emiterea adresei privind teritoriul extravilan-daca este zona de patrimoniu arh clasat
3Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire-desfiintare
4Cerere pentru emiterea Avizului arhitectului sef pentru documentatii de urbanism sau amenajarea terit
5Cerere pentru emiterea Avizului arhitectului sef pentru documentatii de urbanism sau amenajarea teritoriului (2)
6Cerere pentru emiterea Avizului arhitectului sef pentru documentatii de urbanism sau amenajarea teritoriului
7Cerere pentru emiterea Avizului de oportunitate
8Cerere pentru emiterea certificatului de atestare a edificarii-extinderii constructiei
9Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
10Cerere pentru emiterea unei note de constatare stare imobil, autodemolare
11Cerere pentru emiterea unui act de informare referitor la identificarea juridica a unui imobil - teren sau constructie
12Cerere pentru obtinere teren prin Ordinul Prefectului
13Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire-desfiintare
14Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
15Cererea pentru eliberarea autorizatiei privind racorduri si bransamente
16Cererea pentru emiterea certificatului de atestare a edificarii-extinderii constructiei
17Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor
18Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor Primaria Turda
19Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire, potrivit OG nr.36 din 2002
20Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

Documente

Descarcă
21Imputernicire
22Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
23Solicitare de participare in comisia de receptie la terminarea lucrarilor
24Cerere catre Primaria Turda serv Urbanism
25Cerere catre Serv Urbanism pentru eliberare adeverinte bransament aerian
26Cerere Nomenclatura Stradala
27Cerere pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari
28Cerere pentru emiterea adeverintei privind categoria de folosinta a imobilului
X