ÎNSCRIERI ÎN PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” ÎN CADRUL PROIECTULUI „CEPS TURDA”

COMUNICAT DE PRESĂ
ÎNSCRIERI ÎN PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” ÎN CADRUL PROIECTULUI „CEPS TURDA”

Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Fundația CRCR Cluj și cu Școala „Avram Iancu” Turda, organizează începând din luna februarie 2020 un program „A doua șansă” pentru 50 de tineri/adulți din municipiul Turda, cu vârsta între 25-64 de ani, care nu au absolvit învățământul primar.

Cine se poate înscrie?
• Tineri/adulți între 25-64 de ani, care nu au absolvit învățământul primar (nu au finalizat clasele 1-4 și au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei), locuiesc în Turda şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
• nu au parcurs nici o clasă din învăţământul primar;
• au abandonat pe parcurs şi au depășit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul primar.
De ce să te înscrii?
• Ți se oferă o a doua șansă de a finaliza învățământul primar.
• Poți participa la școală, fără a-ți întrerupe eventualele activităţi profesionale sau familiale.
• Cursurile se pot desfăşura după mai multe variante de orar, în funcţie de posibilităţile cursanţilor şi ale cadrelor didactice.
• Vei primi sprijin financiar în valoare de 70 lei/lună, la finalul fiecărui modul.
• Poți să îți găsești mai ușor un loc de muncă.
• Ești mai pregătit pentru diversele probleme ale vieții.
Cum te poți înscrie?
Contactează-ne la numărul de telefon 0774088198 și vei primi toate detaliile.

Programul este implementat în cadrul proiectului „CEPS Turda – calitate, educație și prietenie în școlile din Turda”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip „A doua șansă”).

Date de contact:
Primăria Municipiului Turda
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Manager Proiect: Mureșan Ioan-Sorin
Email: proiecte@primariaturda.ro

X