Lansare proiect ” Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”

Lansare proiect ” Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr.4277/30.05.2019, COD SMIS:123618, pentru proiectul „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”.
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 3.2- Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Proiectul are ca obiective specifice :
1. Reducerea până în anul 2022 emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 4.3% ca urmare a creșterii cotei modale aferente deplasărilor pietonale și velo în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.
2. Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2022 prin modernizarea a 21.497 mp de spațiu semi-pietonal prevăzut cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 22%.
3. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 80 de arbori cu capacitate ridicată de retenție a nivelului de CO2.
4. Reducerea traficului de autoturisme personale cu 7,7% până în anul 2022 ca urmare a implementării unor măsuri destinate creșterii gradului de deplasare cu mijloacele nemotorizate (velo, pietonale) dar și a gradului de utilizare a mijloacelor de transport public de persoane.

Proiectul „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride” are o valoare totală de 43.645.890,04 lei, din care:
– 36.386.847,67 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
– 5.565.047,25 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
– 856.161,18 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
– 837.833,94 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.
Perioada de implementare a proiectului este de 45 de luni, respectiv între data de 01.04.2018 și 31.12.2021 aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

 

Date de contact:
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
email: proiecte@primariaturda.ro

X