Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 07 iunie 2019

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 07 iunie 2019

Sedinta de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 07 iunie 2019 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 642/06.06.2019, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 18 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dl. Roş Nicolae.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Finanţari Externe şi Relaţii Internaţionale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, dotarea şi extinderea Gradiniţei cu program prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi în urma elaborării proiectului tehnic de execuţie a obiectivului: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotărâre au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, au fost adoptate două hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROŞ NICOLAE

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X