Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 07 mai 2018, ora 13.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 07 mai 2018, ora 13.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 07 mai 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 777/04.05.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 21 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dna. Pirlea Daniela.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunii de alipire a imobilelor inscrise in CF nr. 63478, CF nr. 63518 si CF nr. 63519.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegatii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Kiskunfelegyhaza – Ungaria- , in perioada 25-27 mai 2018.

1.4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea , in parteneriat cu Asociatia Handbal Club Potaissa Turda a finale Cupei Challenge EHF 2018
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 4 Hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DANIELA PÎRLEA

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X