Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 11 decembrie 2018, ora 13.30

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 11 decembrie 2018, ora 13.30

Sedinta de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 11 decembrie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1724/10.12.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 16 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Adrian Petru Moldovan.

Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supus votului a intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel a fost adoptată o Hotarare a Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOLDOVAN ADRIAN PETRU

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X