Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 12 martie 2019

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 12 martie 2019

Sedinta de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 12 martie 2019 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 340/11.03.2019, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 16 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dl. Anca Doru Paul Ioan.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43, şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu Program Prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice a proiectului “Reabilitarea, dotarea şi extinderea Grădiniţei cu Program Prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotărâre au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, au fost adoptate trei hotarari ale Consiliului Local al municipiului Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANCA DORU PAUL IOAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X