Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 12 septembrie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 12 septembrie 2018, ora 13.00

Sedinta de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 12 septembrie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1292/11.09.2018, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 17 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dl. Năstase Paul.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării numărului de locuri la Creşa nr. 4 din Municipiul Turda.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supus votului a intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate 3 hotărâri ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X