Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 13 iunie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 13 iunie 2018, ora 13.00

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Turda din data de 13 iunie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 919/12.06.2018 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 16 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este domnul Nap Adrian.
Ordinea de zi a şedinţei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Fabrici în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii exterioare clădire biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela II în vederea realizării proiectului “Reparaţii capela mortuară”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela I în vederea realizării proiectului “Reparaţii exterioare şi interioare la biserica parohială, reparaţii copertine biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Creştină a Romilor Betania în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii zugrăveli exterioare şi acoperiş”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Protopopiatul Ortodox Român Turda în vederea realizării proiectului “Reparaţii tencuieli şi zugrăveli interioare, desfacere sobe în clădirea protopopiatului”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Unitariană Turda în vederea realizării proiectului “Reparaţii de tâmplărie la turnul Bisericii Unitariene din Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Reformată Poiana Turda în vederea realizării proiectului “Reparaţii de tâmplărie la turnul Bisericii Reformate Poiana Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Poiana în vederea realizării proiectului “Reparaţii curente pardoseli, tencuieli şi zugrăveli interioare la Biserica Ortodoxă Poiana”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă II în vederea realizării proiectului “Reparaţii clădire, împrejmuire biserică şi dalaj curte”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă I în vederea realizării proiectului “Reparaţii biserică şi căi de acces”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda II în vederea realizării proiectului “Reparaţii curente gard împrejmuire cimitir parohial”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Turda III în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii acoperiş, clopotniţă, tencuieli şi zugrăveli exterioare la Catedrala Ortodoxă Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Turda I în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii instalaţii electrice interioare la Catedrala Ortodoxă Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Turda Băi în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii sistem de încălzire în biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Oprişani I în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii tencuieli şi zugrăveli exterioare, jgheaburi şi burlane clădire biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Oprişani III în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Oprişani IV în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii soclu clădire biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Oprişani II în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii la instalaţia de gaz din biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Mănăstirea Mihai Vodă în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii tencuieli exterioare şi soclu la clădire bisericii mănăstirii Mihai Vodă”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Romano Catolică Turda în vederea realizării proiectului “Reabilitarea Bisericii Romano Catolice Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Penticostală Alfa şi Omega Turda în vederea realizării proiectului “înlocuire uşi interioare”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Franciscană Turda în vederea realizării proiectului “Renovarea Mănăstirii şi a Bisericii Franciscane din Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Creştină Baptistă nr. 2 Turda în vederea realizării proiectului “Lucrări de izolare termică a pereţilor exteriori”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Adventistă de ziua a Şaptea din România – Conferinţa Transilvania de Nord în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii curente la clădirea bisericii – finisaje interioare şi acoperiş”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4725 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Oprişani III în vederea realizării proiectului “Veşmântul iconografic al Catedralei Ortodoxe din Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1738 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Fundaţia Sfântul Ierarh Nicolae în vederea realizării proiectului “Un ajutor, un acoperiş, o viaţă”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3675 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu Filiala Turda în vederea realizării proiectului “Activităţi Tradiţionale”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3951 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Plaiuri Arieşene în vederea realizării proiectului “Salina Folkloric Festival”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2276 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Tordai Magyar Kultualis Egyesulet în vederea realizării proiectului “Atelier de teatru”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2450 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Propiticii Raţiu în vederea realizării proiectului “Nu uita că esti român!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1185 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Lions Club Turda – Câmpia Turzii în vederea realizării proiectului “Organizarea primei ediţii a Târgului de Purici Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 39.362 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Sportivă Club Dans Sportiv Potaissa Turda în vederea realizării proiectului “Dansul, mod de recreere prin mişcare şi sport”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 19.343 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Club Sportiv Delfinii Turda în vederea realizării proiectului “Sportul de performanţă şi sportul pentru toţi prin înot”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 19.640 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Club Sportiv Municipal Turda în vederea realizării proiectului “Sport şi Sănătate”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.494 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Clubul Sportiv Şah Club Potaissa Turda în vederea realizării proiectului “Creşterea continuă a performanţei”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.36. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 13820 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Sportivă Fotbal Club Chimia Turda în vederea realizării proiectului “Promovarea sportului demasă, la nivelul echipelor de juniori şi seniori în ramurile sportive forbal şi minifotbal”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.37. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 12328 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Clubul Sportiv Şoimii în vederea realizării proiectului “Promovarea rugby-ului ca sport de masă în municipiul Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7051 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Olimpia Turda în vederea realizării proiectului “Pune-ţi corpul în mişcare!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.39. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 11794 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Box Club Trif Turda în vederea realizării proiectului “Sportul pentru toţi 2018”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.40. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9634 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Karate Club Turda în vederea realizării proiectului “Karate-ul un mijloc de educare al copiilor”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.41. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 15522 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Sportivă Turda Wolves în vederea realizării proiectului “Program de dezvoltare a baschetului juvenil Turda Wolves”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.42. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 21044 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Şcoala de baschet Gheorghe Mureşan în vederea realizării proiectului “Dezvoltarea educaţiei prin baschet în Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.43. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9968 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Turdasport 1998 Turda în vederea realizării proiectului “Promovarea şi practicarea sportului în rândul copiilor şi tinerilor din municipiul Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.44. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3757 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Pro Teodor Murăşanu Turda în vederea realizării proiectului “C.D.R.E.M. – Centrul deschis pentru resurse educaţionale moderne”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.45. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4097 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Societatea de Cruce Roşie din România – filiala Cluj în vederea realizării proiectului “Învaţă primul ajutor!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.46. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2000 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia profesională a poliţiştilor locali Turda în vederea realizării proiectului “Spune nu cerşetoriei!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.47. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3642 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Părinţilor Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda în vederea realizării proiectului “Pe urmele UNIRII. 100 de ani de istorie naţională”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.48. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5312 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa Turda în vederea realizării proiectului “Cool@TurdaTurism.ro”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.49. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3546 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Josika Mklos Iskolai Szovetseg în vederea realizării proiectului “Creativitate, artă şi tradiţie”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.50. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2529 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia pacienţilor cu afecţiuni hepatice dn România Filiala Cluj în vederea realizării proiectului “Sănătate inainte de toate!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.51. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3659 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Horea, Cloşca şi Crişan în vederea realizării proiectului “Verde pentru educaţie la 50 ani de existenţă”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.52. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3237 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Părinţilor Împreună pentru Educaţie în vederea realizării proiectului “Cunoaşte-te pe tine însuţi”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.53. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3751 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Emil Negruţiu în vederea realizării proiectului “AgriCool”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.54. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3838 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia NOA Events Turda în vederea realizării proiectului “PHOTOissa Festival Internaţional de Fotografie şi Film”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.55. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3213 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Curăţenie în Turda în vederea realizării proiectului “Plasticul preţios din Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.56. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3664 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Turda-Tin în vederea realizării proiectului “Împreună mai puternici – tabăra de vară”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.57. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3755 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia de părinţi a Grădiniţei cu Program Prelungit Sfânta Maria în vederea realizării proiectului “100…de zâmbete pentru tradiţie”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.58. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuieilor pentru organizarea de către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda a finalei pentru promovarea în liga a III-a în ramura sportivă fotbal.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.59. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.60. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean,iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 61 hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAP ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X