Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 17 mai 2018, ora 14.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 17 mai 2018, ora 14.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 17 mai 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 823/16.05.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dna Pirlea Daniela.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Public Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 63264 şi CF nr. 63549.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici, înscrişi în anexa nr. 1.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Construire autobază şi amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN şi amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989” şi a indicatorilor tehnico-economici
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 7 Hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DANIELA PÎRLEA

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X