Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 iunie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 iunie 2018, ora 13.00

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda din data de 19 iunie 2018 a fost convocată conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 936/18.06.2018 şi a fost legal constituită fiind prezenţi un numar de 16 consilieri locali.
Preşedinte de şedinţă ales este domnul Nap Adrian.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
1. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, iar ulterior fiind supus votului a întrunit cvorumul prevăzut de lege.
Astfel a fost adoptată o hotărâre a Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAP ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X