Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 iunie 2019

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 iunie 2019

 

 

Sedinta de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 19 iunie 2019 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 688/18.06.2019, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de ¬¬¬¬¬¬¬13 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dl. Ros Nicolae.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici, conform OUG nr. 114/2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 900 mp, proprietatea Municipiului Turda, în vederea realizării pistei de biciclete de-a lungul Aleei Obeliscului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 350 mp, proprietatea Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Se solicită de către iniţiator retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre nr. 21 şi 2.2. Se votează solicitarea şi astfel se scot de pe ordinea de zi proiectele mei sus menţionate.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate de către cei prezenti.
Proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supus votului a intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, a fost adoptată o hotărâre a Consiliului Local al municipiului Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROŞ NICOLAE

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X