Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 23 ianuarie 2019

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 23 ianuarie 2019

Sedinta de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 23 ianuarie 2019 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 73/22.01.2019, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de ¬¬¬¬¬¬¬13 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Adrian Petru Moldovan.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei financiare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, pe o perioadă cuprinsă între 01.01.2019-01.07.2019.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi consilierii locali Anca Doru Paul Ioan, Micu Ovidiu Dorel şi Nap Adrian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supus votului a intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel a fost adoptată o Hotarare a Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOLDOVAN ADRIAN PETRU

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X