Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 28 decembrie 2018, ora 10.30

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 28 decembrie 2018, ora 10.30

Sedinta de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 28 decembrie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1759/27.12.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de ¬¬¬¬¬¬¬13 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Adrian Petru Moldovan.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajera in municipiul Turda.

– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supus votului a intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel a fost adoptată o Hotarare a Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOLDOVAN ADRIAN PETRU

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X