Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 august 2018, ora 13.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 august 2018, ora 13.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 29 august 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1243/28.08.2018, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Nap Adrian.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Inființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda” și a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „ Amenajare zonă de agrement şi construire centru multifunctional in municipiul Turda ” și a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ preliminar pentru NUCLEU II TURISM URBAN – Parcul Tineretului, fosta Casă de cultură, Piața 1 Decembrie 1918.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supus votului a intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate 3 hotărâri ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAP ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X