Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 martie 2019

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 martie 2019

Sedinta de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 29 martie 2019 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 401/29.03.2019, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de ¬¬¬¬¬¬¬15 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dl. Anca Doru Paul Ioan.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Convenţiei de eşalonare la plată a sumelor la care este obligat Municipiul Turda, conform Deciziei nr. 296/2018 emisă de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 11647/117/2013.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supus votului a intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, a fost adoptata o hotarare a Consiliului Local al municipiului Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANCA DORU PAUL IOAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X