Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 31 mai 2018, ora 14.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 31 mai 2018, ora 14.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 31 mai 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 856/30.05.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 17 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dna Pirlea Daniela.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 4 Hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DANIELA PÎRLEA

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X