Minuta sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 20 septembrie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 20 septembrie 2018, ora 13.00

Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 20 septembrie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1314/17.09.2018, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Năstase Paul.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “ADEPT-Administraţie digitală eficientă pentru cetăţenii din Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 4 hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X